Mūs interesē cilvēkam dzirdamā josla, kas nav zemāka par 20Hz un nav augstāka par 20 000Hz. Ideāls skanējums būtu tāds, kur šī līkne būtu taisna pa „0" asi - mūzika netiktu izmainīta, bet būtu tāda, kāda tā ir ierakstīta. Piemēram, trompetes frekvenču josla ir apmēram no 160Hz līdz 1050Hz, kā redzams no šo austiņu frekvenču raksturlīknes, tad zemākās trompetes frekvences līdz 300Hz tiks pastiprinātās, bet pēc tam tiks atskaņotas normas robežās un pēc tam vājinātas. Varu vēlreiz atgādināt, ka ideālas frekvenču raksturlīknes nav, tāpēc ir jāpiemeklē austiņas savai mūzikas gaumei. Šīs konkrētās austiņas par 35ls ir ar salīdzinoši vienmērīgu skanējumu - vokālu un instrumentu diapazonā - un ar patīkamu basa pacēlumu, kas, klausoties mūziku, izpaudīsies kā mazs „subīts".

            Pretestība (Impedance) tiek mērīta omos, kuru sastāda skaļruņu un vada kopējā pretestība. Mazajām austiņām šī vērtība ir robežās no 8om līdz 36 omiem, bet lielajām austiņām no kādiem 16 omiem līdz pat 600omiem. Jo zemāka pretestība, jo nepieciešama mazāka jauda lielāka skaļuma iegūšanai. Zemu pretestību austiņām, līdz 32 omiem nav nepieciešamas papildus skaņas kartes/pastiprinātāji, lai iegūtu pietiekamu klausīšanās skaļumu uz mobilajām ierīcēm un datoriem ar iebūvēto skaņas karti. Pieaugot pretestībai, samazinās austiņu skaļums. 10 omu izmaiņa jūtami ietekmē skanējumu skaļumu. Taču zemākai pretestībai ir melnā puse, kas ir mūzikas detalizējuma samazinājums un lielāki trokšņi no skaņas avota, augstākas pretestības austiņām skaņa ir mazākiem trokšņiem, bet tad ir nepieciešama labāka skaņas karte vai pastiprinātājs.
2)Austiņu tehniskie parametri