Kā jebkurai tehniskai iekārtai, tā arī austiņām ir tehniskie raksturlielumi, kas lielā mēra nosaka austiņu skanējumu un izvēli par labu konkrētam modelim. Protams, ir jāatceras, ka arī ar vienādiem tehniskajiem parametriem dažādu ražotāju austiņas var skanēt atšķirīgi, jo skaņu ietekmē ļoti daudzi faktori, sākot ar austiņu izmēru, beidzot ar izmantoto materiālu veidu. Tāpēc atcerēsimies, ka iespēju robežās ir jācenšas paklausīties iekārotās austiņas, jo skaņa ir tas, ko ar vārdiem raksturot ir sarežģīti. Galvenie austiņu tehniskie raksturlielumi ir vienādi gan mazajām austiņām, gan lielajām. Parasti tiek uzrādīta: frekvenču josla (Frequency Response), pretestība (Impedance), jūtība (Sensitivity), savienojošā vada garums (Cable Length), savienojošā uzgaļa veids (Connector Type), austiņu tips (Headphone Type). Šie uzskaitītie raksturlielumi ir galvenie, ko parasti var atrast austiņu aprakstos.

             Frekvenču josla (Frequency range) tiek mērīta Hz, kas raksturo austiņām spēju atskaņot konkrētu frekvenču joslu. Lai būtu skaidrāks, tad cilvēka absolūtā dzirde skaitās no 20Hz līdz 20 000Hz. Pēc būtības - jo plašāka ir uzrādītā austiņu frekvenču josla, jo labāk, piemēram, Sennheiser HD 219 austiņām, šī josla ir uzrādīta 19-21 000 Hz. Ideālā gadījumā, ja ir iespējams iegūt austiņu frekvenču raksturlīkni, tad no tās jau var arī secināt kā austiņas skanēs. Par uzskatāmāku piemēru paņemsim iepriekš pieminēto Sennheiser HD 219 frekvenču raksturlīkni (3.1. att.). Uz vertikālās ass ir attēlota frekvenču izmaiņa, kas var būt pastiprinājums, ja ir virs „0" sarkanās līnijas, vai vājinājums ja līkne ir zem „0" līnijas. Uz horizontālās ass ir attēlotas frekvences no 10Hz līdz 20 000Hz.
2)Austiņu tehniskie parametri